ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 66(2)410-2268-9 mico@mykea.co.th @micothailand
Image Alt
  >  ขายคืนสินค้ากับเรา

ขั้นตอนการขายสินค้า MICO มือสอง

1. กรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการขายสินค้า MICO มือสอง ด้านล่าง
2. เจ้าหน้าที่จะประมาณราคาจากรูปเบื้องต้นที่ลูกค้าส่งมาให้ และติดต่อกลับ ภายใน 1-2 วันทำการ หลังจากท่านกรอกข้อมูล เพื่อยืนยันข้อมูล

หากยังไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ภายใน 2 วันทำการ กรุณาติดต่อ แจ้งเจ้าหน้าที่ ผ่านทาง

o Live Chat Support บนหน้าเว็บไซต์
o โทร. 092-602-6663
o Line : @mykea

เอกสารที่ผู้ขอใช้บริการรับฝากขายเครื่อง CPAP มือสอง ต้องเตรียม

  1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอใช้บริการขายสินค้า เขียนกำกับว่า “ใช้สำหรับขายสินค้า MICO มือสอง”
  2. ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี ของเครื่องตอนที่ซื้อ(ถ้ามี)

***ใบรับประกัน***

รองรับนามสกุลไฟล์ .jpg,.jpeg,.png ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 10 MB
รองรับนามสกุลไฟล์ .jpg,.jpeg,.png,.doc,.docx,.pdf ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 10 MB
รองรับนามสกุลไฟล์ .jpg,.jpeg,.png,.doc,.docx,.pdf ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 10 MB
รองรับนามสกุลไฟล์ .jpg,.jpeg,.png,.doc,.docx,.pdf ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 10 MB