ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 66(2)410-2268-9 mico@mykea.co.th @micothailand
Image Alt
  >  การคืนเงินและคืนสินค้า

การคืนเงินและคืนสินค้า

นโยบายการยกเลิก

การยกเลิกการคำสั่งซื้อสินค้าและการขอคืนเงิน

– การยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าสามารถทำได้ภายใน 24 ชั่วโมงนับหลังจากการสั่งซื้อ โดยสามารถกดยกเลิกคำสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์หรือสามารถแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ผ่านทางช่องทางการติดต่อที่ได้แจ้งไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยแนบหลักฐานการชำระเงินมาด้วย ทางบริษัทฯจะทำการคืนเงินในกรณีที่มีการโอนชำระเงินมาแล้วภายใน 7-14 วันทำการ

– ในกรณีที่ทางบริษัทฯ มีการจัดส่งสินค้าออกจากบริษัทฯเรียบร้อยแล้ว แต่ลูกค้าต้องการขอยกเลิกคำสั่งซื้อนั้นๆทางบริษัทฯจะรอจนกว่าสินค้าดังกล่าวจะถูกตีคืนมายังบริษัทฯและทำการดำเนินการพิจารณาการคืนเงินภายใน 7-14 วันทำการ

 

นโยบายการแลกเปลี่ยน

การขอเปลี่ยนสินค้า

– ลูกค้าสามารถขอเปลี่ยนสินค้าได้ในกรณีที่สินค้ามีการชำรุดเสียหายจากกระบวนการผลิต การขนส่งและการจัดส่งสินค้าผิดพลาดไม่ตรงตามคำสั่งซื้อ ทางบริษัทฯจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าบริการจัดส่งสินค้าใหม่ให้แก่ลูกค้า

– ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนคืนสินค้าและขอคืนเงิน ในกรณีที่ลูกค้าเปลี่ยนใจซึ่งเกิดจากการตัดสินใจที่ผิดพลาดและไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลสินค้าให้ละเอียดถี่ถ้วนของลูกค้าเอง ยกเว้นกรณีที่สินค้ามีการชำรุดเสียหายจนไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งเกิดจากกระบวนการผลิต การขนส่งและการจัดส่งสินค้าผิดพลาดไม่ตรงตามคำสั่งซื้อของลูกค้า